Budowy zbiornika przeciwpowodziowego 'Roztoki Bystrzyckie’. Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny.

Nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny podczas budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego 'Roztoki Bystrzyckie’


Zamawiający: PORR S.A
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Wielkość inwestycji: ok. 60 ha
Projekt: Inwestycja jest realizowana w ramach projektu POPDOW (Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły), który jest realizowany przy pomocy międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa.
Zakres prac Ansee: nadzór przyrodniczy, środowiskowy i dendrologiczny podczas budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego 'Roztoki Bystrzyckie’

Na każdej inwestycji koordynator PZŚ (Plan Zarządzania Środowiskiem) jest odpowiedzialny za koordynację zespołu ekspertów środowiskowych (entomolog, ichtiolog, ornitolog, teriolog, herpetolog, fitosocjolog, botanik, briolog, dendrolog i chiropterolog), których zadaniem jest nadzór nad przebiegiem prac, weryfikację dokumentacji kontraktowej, nad prawidłowością wdrażania oraz realizacji prac zgodnie z PZŚ (dokument wymagany przez Bank Światowy), w tym nad wykonaniem kompensacji przyrodniczych w postaci montażu budek dla ptaków czy nietoperzy, translokacji chronionych gatunków roślin oraz projektu zieleni.

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia