Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy

Budowa Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy – Etap III od
Al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego


Zamawiający: Egis Poland Spółka z o.o.
Lokalizacja: woj. dolnośląskie, powiat wrocławski, miasto Legnica
Projekt: Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Zbiorczej Drogi Południowej –Etap III od Al. Rzeczypospolitej do ul. Sikorskiego”
Zakres Ansee:– Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
– Opracowanie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
– Opracowanie operatu wodnoprawnego,
– Opracowanie operatu wodnoprawnego,
– Przygotowanie odpowiedzi i uzupełnień.