Budowa dwutorowych ciągów liniowych o napięciu 110 kV

Budowa dwutorowych ciągów liniowych o napięciu 110 kV zasilających planowaną stację 110/15 kV Czosnów i powiązania jej z istniejącą stacją 110/15 kV Łomianki
Zamawiający: ELFEKO S.A.
Wielkość inwestycji: 110 kV o długości 7,2 km
Zakres prac: Ekspertyza oddziaływania linii 110kV i 15 kV na środowisko na terenach objętych programem Natura 2000 w zakresie lokalizacji linii na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego poprzedzona inwentaryzacją przyrodniczą