Budowa drogi S-6 na odcinku Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie

Budowa drogi S-6 na odcinku Kołobrzeg Zachód – Ustronie Morskie oraz budowa obwodnicy
miasta Kołobrzeg w ciągu drogi krajowej nr 11


Zamawiający: PORR S.A.
Lokalizacja: woj. zachodniopomorskie
Projekt: Zapewnienie nadzoru przyrodniczego w okresie trwania budowy obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi DK11 i drogi ekspresowej S6 Kołobrzeg – Ustronie Morskie.
Zakres Ansee: Prowadzenie nadzoru przyrodniczego w okresie realizacji prac budowlanych z udziałem specjalistów w zakresie botaniki, entomofauny, herpetofauny, ornitofauny oraz teriofauny, uzyskiwanie Decyzji Derogacyjnych na odstępstwa od zakazów względem chronionych gatunków roślin i
zwierząt, przenoszenie chronionych gatunków roślin i zwierząt zidentyfikowanych na obszarze budowy, monitoring poziomu wód gruntowych z użyciem systemu piezometrów, monitoring stanu zachowania siedlisk w sąsiedztwie terenu budowy ze szczególnym uwzględnieniem słonorośli.