Budowa drogi ekspresowej S7 Jędrzejów – Chęciny

Budowa drogi ekspresowej S7 Jędrzejów – Chęciny
Opracowanie rozmieszczenia chronionych elementów fauny w zasięgu oddziaływania projektowanej drogi ekspresowej S7 na odcinku Jędrzejów-Chęciny i wytyczne dla minimalizacji szkód.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach.
Wielkość inwestycji:50 km
Zakres prac: inwentaryzacja przyrodnicza w zakresie fauny, ocena oddziaływania na Natura 2000 i gatunki chronione zwierząt, analiza wariantów przebiegu drogi.