7 cieków. Raport OOŚ na obszarze Natura 2000

Opracowanie raportów o ocenie oddziaływania na obszary Natura 2000 i uzyskanie decyzji ustalających warunki prowadzenia robót dla przedsięwzięć polegających na konserwacji 7 cieków w województwie dolnośląskim.
Lokalizacja: rzeka Świerzna, rzeka Widawa, Młynówka Paczkowska, rzeka Dobra, Łuczyńska Woda, ciek Strzelecki, ciek Łąkowy; gmina Oleśnica, Długołęka, Dobroszyce
Zamawiający: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu
Wielkość inwestycji: łączna długość wszystkich rzek: ok 50 km
Zakres prac ansee: inwentaryzacja zoologiczna (bezkręgowce, płazy, gady, ptaki, ssaki), inwentaryzacja florystyczna (siedliska przyrodnicze, chronione gatunki roślin), uzyskanie decyzji określającej warunki prowadzenia robót, raport o oddziaływaniu inwestycji na obszary Natura 2000 (raport ooś).