Trasa autobusowo-tramwajowa Wrocław. Decyzja środowiskowa, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie nowej trasy autobusowo-tramwajowej (TAT) z centrum Wrocławia na osiedle Nowy Dwór w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej


Zamawiający: Gmina Wrocław, Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
Lokalizacja: woj.dolnośląskie, Wrocław
Wielkość inwestycji: powierzchnia ponad 9 ha
Zakres prac Ansee: Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia, reprezentowanie Inwestora
Nasz specjalista ds. ocen oddziaływania na środowisko Michał Roszyk pełnił funkcję pełnomocnika inwestora
*
na podstawie wykonanych prac inwestycja uzyskała decyzję środowiskową bez konieczności sporządzania oceny oddziaływania na środowisko (zgodnie z § 3 ust 1 pkt 33, 34, 68 rozporządzenia, inwestycja należy do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko)