Tereny zamknięte w planowaniu inwestycji

Jak odszukać wykaz działek uznanych jako tereny zamknięte? Kto wydaje decyzję dla terenów zamkniętych? Z pewnością wielu inwestorów różnego rodzaju przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oraz potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (wymienionych w...