Jakie inwestycje wymagają Raportu OOŚ?

Inwestycje wymagające sporządzenia Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko Podczas naszej pracy bardzo często stykamy się z pytaniem, czy dana inwestycja wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko? Przy takiej analizie...