Kolejna kolej

“Kolejna kolej” Ansee Consulting rozpędza się wraz z przyspieszającymi inwestycjami na liniach kolejowych. W ostatnim półroczu podpisaliśmy dwie umowy z Transprojektem Gdańskim na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby Ramowej Umowy Kolejowej z...