Planowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach

 Planowanie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach W jednym z poprzednich artykułów (TUTAJ) pisaliśmy, że „miasta się gotują”. Tym razem postaramy przyjrzeć się bliżej trudnemu procesowi planowania, wdrażania i monitorowania rozwiązań wprowadzanych, aby...

Ansee Consulting i Transprojekt Gdański

Ansee Consulting wykona dla Transprojektu Gdańskiego inwentaryzację przyrodniczą wraz z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko dla ok 75 km odcinka Drogi Krajowej nr 25. Prace zostaną wykonane w ramach zadania: „Wykonanie opracowań projektowych dla rozbudowy...