RENEXPO 2015. Trendy w hydrotechnice

Trendy w hydroenergetyce. Jak będzie wyglądała polska hydroenergetyka w najbliższych latach? Podczas Polskiej Konferencji Hydroenergetycznej RENEXPO 2015 podniesiono szanse i ograniczenia, przed jakimi stoi polska hydroenergetyka. Szczególną uwagę zwrócono na...