Bioróżnorodność w strategii biznesowej firmy cz. I

Żyjąc w miastach często kojarzymy bioróżnorodność z dziką przyrodą którą możemy podziwiać podczas zagranicznych podróży. Tymczasem stanowi...

Wykorzystanie satelitarnych danych spektralnych do monitoringu stanu i kondycji siedlisk łęgowych

Rozwój społeczeństwa to także rozwój urządzeń, narzędzi, i danych. Na samym przodzie tego rozwoju jest teledetekcja satelitarna, na czele...

Wypis i wyrys z MPZP. Kiedy należy dołączyć do wniosku o wydanie DŚ?

Istotnym jest, że decyzję w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, wydaje się dla przedsięwzięcia o ustalonych parametrach w ściśle określonej lokalizacji.

Co wspólnego ma granie w golfa z modelowaniem przyszłego klimatu?

Żeby przewidywać przyszły klimat, należy poznać mechanizmy kształtujące klimat na podstawie pomiarów parametrów meteorologicznych i ich korelacji z wynikami modelowania

Oznaki wiosny a inwestycje

Wiosna jest okresem, w którym przyroda budzi się do życia i okres ten determinuje konieczność wykonania szeregu prac.