Jesteśmy eko!

Jesteśmy eko! Od kilku miesięcy Ansee jest dumnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). W związku z tym,...

Metody teledetekcji satelitarnej w monitoringu stanu środowiska

Metody teledetekcji satelitarnej w monitoringu stanu środowiska Teledetekcja czyli obszar nauki zajmujący się prowadzeniem badań zdalnie...

Ocena podatności inwestycji na zmiany klimatu

Ocena podatności inwestycji na zmiany klimatu Nowe inwestycje, a przystosowanie do zmian klimatuZmiany klimatu, niezależnie od ich...

Wzrost liczby ludności a dostosowanie zieleni

Wzrost liczby ludności a dostosowanie zieleni  Na podstawie dokumentu pt. „Światowe Perspektywy Urbanizacji. Rewizja 2018r.” (World...

Obowiązkowy nadzór dendrologiczny

 Nadzory dendrologiczne  Zgodnie z zaobserwowaną wszechobecną tendencją migracji dużej liczby społeczeństwa do aglomeracji miejskich,...

Jak zrealizować inwestycję na KIPie?

Zgodnie z zapisami ustawy ocenowej (tj ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn zm.)organ wydający postanowienie o konieczności bądź braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko kieruje się przesłankami wskazanymi w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia.