Wypis i wyrys z MPZP. Kiedy należy dołączyć do wniosku o wydanie DŚ?

Istotnym jest, że decyzję w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, wydaje się dla przedsięwzięcia o ustalonych parametrach w ściśle określonej lokalizacji.

Co wspólnego ma granie w golfa z modelowaniem przyszłego klimatu?

Żeby przewidywać przyszły klimat, należy poznać mechanizmy kształtujące klimat na podstawie pomiarów parametrów meteorologicznych i ich korelacji z wynikami modelowania

Oznaki wiosny a inwestycje

Wiosna jest okresem, w którym przyroda budzi się do życia i okres ten determinuje konieczność wykonania szeregu prac.

Decyzja środowiskowa dla farmy fotowoltaicznej

 W marcu br. uzyskaliśmy decyzję środowiskową dot. budowy farmy fotowoltaicznej do 200 MW

Krajobraz na piedestale – nowe znaczenie wielopoziomowego pojęcia

Słowo krajobraz zapewne u każdego z nas budzi skojarzenia. Przychodzą nam na myśl piękne widoki górskie lub malownicze wsie położone wśród pól i łąk.