RZGW Warszawa. Przeciwdziałanie skutkom suszy

Budowa bazy danych elementów systemu przeciwdziałania skutkom suszy w zakresie systemów melioracyjnych na obszarze działania RZGW w Warszawie służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych w ramach realizacji zadania pn.: ”Wskazanie obszarów występowania zjawiska suszy wraz z określeniem jej zasięgu i natężenia na terenie RZGW w Warszawie oraz analiza możliwości zwiększenia na wskazanych obszarach dyspozycyjności zasobów wodnych”.


Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Lokalizacja: zasięg działania RZGW Warszawa
Wielkość inwestycji: dorzecze Wisły (region wodny Środkowej Wisły) i regiony wodne rzek Jarft, Świeżej, Łyny, Węgorapy i Niemna, a także Wielkie Jeziora Mazurskie.
Cel projektu: Przeciwdziałanie suszy, zwiększanie retencji
Zakres prac Ansee: Inwentaryzacja systemów melioracyjnych, określenie funkcji i ocena stanu technicznego każdego zinwentaryzowanego systemu melioracyjnego zwłaszcza pod kątem funkcji ograniczania skutków suszy, ocena możliwości przystosowania każdego zinwentaryzowanego systemu melioracyjnego do funkcji ograniczania skutków suszy, weryfikacja wyników inwentaryzacji  w terenie, stworzenie spójnej bazy danych przestrzennych w postaci warstw mapy cyfrowej zawierającej ww. informacje o systemach melioracyjnych.