RDOŚ Opole. Szkolenie GIS w ochronie środowiska

Przeprowadzenie szkolenia pn. „GIS w ocenach oddziaływania na środowisko” dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.


Zamawiający: RDOŚ Opole
Zakres prac Ansee: przeprowadziliśmy dwudniowe szkolenie z zakresu zastosowania oprogramowania GIS typu open-source w ocenach oddziaływania na środowisko.
Nasi pracownicy przekazali wiedzę o programie na wybranych przykładach i zastosowanie w ocenach OOŚ w sposób praktyczny.