Raport OOŚ dla drogi wojewódzkiej

Podpisaliśmy umowę na opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na modernizacji drogi wojewódzkiej na odcinku 50 km.