Elektrownia fotowoltaiczna Łoniów. Karta Informacyjna Przedsięwzięcia

Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej w gminie Łoniów w województwie świętokrzyskim.


Zamawiający: I-BS.pl sp. z o.o.
Lokalizacja inwestycji: gm. Łoniów, woj. świętokrzyskie
Wielość inwestycji: 1,5 MW
Zakres prac Ansee: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia wraz z waloryzacją przyrodniczą; uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach o braku konieczności sporządzenia raportu środowiskowego.