Jesteśmy eko!

Jesteśmy eko! Od kilku miesięcy Ansee jest dumnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). W związku z tym,...

Metody teledetekcji satelitarnej w monitoringu stanu środowiska

Metody teledetekcji satelitarnej w monitoringu stanu środowiska Teledetekcja czyli obszar nauki zajmujący się prowadzeniem badań zdalnie...

Ocena podatności inwestycji na zmiany klimatu

Ocena podatności inwestycji na zmiany klimatu Nowe inwestycje, a przystosowanie do zmian klimatuZmiany klimatu, niezależnie od ich...

Wzrost liczby ludności a dostosowanie zieleni

Wzrost liczby ludności a dostosowanie zieleni  Na podstawie dokumentu pt. „Światowe Perspektywy Urbanizacji. Rewizja 2018r.” (World...

Obowiązkowy nadzór dendrologiczny

 Nadzory dendrologiczne  Zgodnie z zaobserwowaną wszechobecną tendencją migracji dużej liczby społeczeństwa do aglomeracji miejskich,...

Obowiązkowy nadzór dendrologiczny

 Nadzory dendrologiczne  Zgodnie z zaobserwowaną wszechobecną tendencją migracji dużej liczby społeczeństwa do aglomeracji miejskich, można już dziś przypuszczać, że pewne kwestie dotyczące zieleni w miastach będą stawiane niejako na piedestale w wyborze przyszłego...

Termin wykonania inwentaryzacji przyrodniczej

Celem wykonania inwentaryzacji przyrodniczej jest zweryfikowanie występowania pewnych elementów środowiska przyrodniczego, najczęściej objętych ochroną prawną bądź rzadkich. Niejednokrotnie taka inwentaryzacja ze względu na ograniczony termin (np. umowa, procedura...

5 kroków właściwego przygotowania metodyki inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Częstą wadą inwentaryzacji przyrodniczej ujawnianym na etapie oceny oddziaływania na środowisko są błędne założenia metodyczne, w tym metodyki prac terenowych. Niejednokrotnie skutkuje to brakiem możliwości przeprowadzenia rzetelnej oceny, dopisywaniem wygórowanych zaleceń minimalizacyjnych a nawet koniecznością powtórzenia prac w kolejnym roku.

Nadzór przyrodniczy

Nadzór przyrodniczy obejmuje zakres czynności kontrolnych i dokumentacyjnych realizowanych podczas budowy przez przyrodników różnych specjalizacji. Celem jest pomoc w spełnieniu wymogów zapisanych w decyzji środowiskowej i aktach prawnych, tak aby wykonawca mógł bez...