Ocena stanu siedlisk łęgowych doliny Odry

Łęgi są unikatowymi, cennymi siedliskami leśnymi o specyficznych warunkach oraz bardzo dużej wrażliwości na zmiany reżimu wodnego. Łęgi to...

Ryzyko kolizji ptaków i nietoperzy z turbinami – sposób na minimalizację

Ryzyko kolizji rośnie wraz ze wzrostem wykorzystania przestrzeni omiatanej przez turbiny; im większa liczba przelotów tym większe ryzyko...

Buxbaumia viridis klejnot prastarych lasów

Fragmentacja i utrata siedlisk to jedne z ważniejszych czynników powodujących spadek bioróżnorodności w ostatnich latach.

Czy monitoringi ptaków i nietoperzy dla farm wiatrowych należy wykonywać zgodnie z wytycznymi?

W okresie silnego rozwoju farm wiatrowych w Polsce zaimplementowano różne międzynarodowe standardy.

Oznaki wiosny a inwestycje

Wiosna jest okresem, w którym przyroda budzi się do życia i okres ten determinuje konieczność wykonania szeregu prac.

Ocena stanu siedlisk łęgowych doliny Odry

Łęgi są unikatowymi, cennymi siedliskami leśnymi o specyficznych warunkach oraz bardzo dużej wrażliwości na zmiany reżimu wodnego. Łęgi to bardzo żyzne siedliska leśne zlokalizowane najczęściej w dolinach rzecznych, bezpośrednio przy korytach cieków. Występują także...