Susza w ogrodzie

Susza w ogrodzie. Co robić? Wszyscy zmagamy się obecnie z niedoborem wody. W jaki sposób domowymi metodami możemy pomóc w walce z suszą?...

Najważniejsze inwestycje drogowe w województwie dolnośląskim

Jak wyglądają plany inwestycyjne na Dolnym Śląsku?

Zasady działania czujników satelitarnych

Wszystkie czujniki satelitarne, jako nośniki danych używają promieniowania elektromagnetycznego.

Nietoperze- czego o nich jeszcze nie wiesz?

Nietoperze są grupą ssaków, które wykształciły niesamowite zdolności.
Fakty i mity o nietoperzach.

Inwestycje ważne dla kraju – linia elektroenergetyczna

Inwestycje strategiczne w zakresie sieci przesyłowych najwyższych napięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

To co pod ziemią

Obowiązująca w polskim prawie definicja zakłada, że drzewo składa się z pnia i korony, pomijając całkowicie jedną z najważniejszych dla funkcjonowania rośliny części – korzenia.

Nadzór przyrodniczy!

„Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353Dk/m Bukowice”. Zadanie polega na przebudowie skrzyżowania niedaleko Brzegu Dolnego. Jest to ważna inwestycja, które znacząco poprawi bezpieczeństwo i płynność ruchu na tym odcinku. Nadzór...

Ochrona drzew stała się podwójnie ważna

Ochrona drzew stała się podwójnie ważna Bardzo często zdarza się tak, że aby inwestycja mogła powstać, konieczna jest wycinka drzew (w mniejszym lub większym zakresie). Wykonanie takiej wycinki czasem musi zaczekać na opuszczenie gniazd przez młode ptaki, dlatego...

Miejsce kota jest w domu!

Z okazji Dnia Kota przypominamy, że miejsce naszych pupili jest  w domu, pod opieką właściciela. To korzyść nie tylko dla samego kota, ale również dla środowiska naturalnego. Koty odpowiadają bowiem za zabijanie setek gatunków dzikich zwierząt przyczyniając się tym...