Stacja elektroenergetyczna Praga. Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja przyrodnicza dla projektowanej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV wraz z oceną przewidywanego oddziaływania inwestycji na środowisko Zleceniodawca: PSE Inwestycje S.A. Lokalizacja: Warszawa Wielkość inwestycji: łączny obszar inwentaryzacji ok 50 ha...