Kanał Gliwicki. Inwentaryzacja przyrodnicza

Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowanie elementów prognozy oddziaływania na środowisko w odniesieniu do założeń koncepcyjnych dla zadania pn.: „Modernizacja Kanału Gliwickiego – prace przygotowawcze”, nr POIŚ 7.5-20 Zamawiający: Tractebel Engineering...