Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815. Ekspertyza przyrodnicza

Wykonanie opracowania przyrodniczego na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565”...

Rzeka Strug. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe – raport OOŚ

Wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko p.n.: „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug”. Lokalizacja: Miasto Rzeszów i Gmina Tyczyn, woj. podkarpackie Zamawiający: Podkarpacki...