Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815. Ekspertyza przyrodnicza

Wykonanie opracowania przyrodniczego na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565”...

Radar Goczałkowice. Raport środowiskowy

Raport o ocenie oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji polegającej na budowie radaru meteorologicznego pasma-X Zleceniodawca: Ekoenergia Silesia S.A. Lokalizacja: Goczałkowice Zdrój, woj. śląskie Zakres prac Ansee: sporządzono raport o ocenie oddziaływania...

Zbiornik Mietkowski. Monitoring przyrodniczy

Raport z monitoringu wpływu gospodarki wodnej prowadzonej na zbiorniku retencyjnym “Jezioro Mietkowskie” na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000. Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Wielkość inwestycji: 929 ha Czas realizacji:...