Trasa Sudecka. Raport środowiskowy

Sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji polegającej na poprawie bezpieczeństwa i przepustowości ruchu w ciągu Trasy Sudeckiej poprzez budowę obwodnicy Boguszowa oraz obwodnicy Sobięcina. Zamawiający: DROMOST Sp. z o.o. Lokalizacja: woj....

Zakład pirolizy. Raport o oddziaływaniu na środowisko

Sporządzenie Raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do termicznego rozkładu zużytych opon na terenie dawnej kopalni siarki Tarnobrzeg Zleceniodawca: SLAWPOL Sp. z o.o. Lokalizacja: Tarnobrzeg, woj....