RDOŚ Opole. Szkolenie GIS w ochronie środowiska

Przeprowadzenie szkolenia pn. “GIS w ocenach oddziaływania na środowisko” dla pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zamawiający: RDOŚ Opole Zakres prac Ansee: przeprowadziliśmy dwudniowe szkolenie z zakresu zastosowania oprogramowania GIS...