Budowa obwodnicy Kłodzka. Nadzór przyrodniczy

Sprawowanie nadzoru przyrodniczego nad realizacją zadania pn.: “Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej nr 46 Zamawiający: Intercor Sp. z o.o. Lokalizacja: woj. dolnośląskie Wielkość...

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815. Ekspertyza przyrodnicza

Wykonanie opracowania przyrodniczego na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 815 Wisznice – Parczew – Siemień – Lubartów na odcinku od km 26+662 do km 61+565”...