rewitalizacja dróg w Krobi, decyzja środowiskowa

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla potrzeb rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Krobi – budowa, rozbudowa i przebudowa gminnych ciągów komunikacyjnych.


Zamawiający: STARBEM S.C.
Lokalizacja: Krobia, na odcinku od ulicy Kobylińskiej do ulicy Polnej, Targowej i Poznańskiej, woj. wielkopolskie
Wielkość inwestycji: łączna długość około 2 km
Zakres prac Ansee: sporządzenie niezbędnych analiz do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia w celu uzyskania na jej podstawie decyzji środowiskowej;

  • W ramach prac terenowych wykonano badania w zakresie fauny i flory;
  • Nasi specjaliści udzielali stosownych wyjaśnień Regionalnego Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu;
  • Wsparcie inwestora na etapie procedury.

*na podstawie prac wykonanych przez Ansee RDOŚ Poznań wydał opinię o braku konieczności sporządzania Raportu OOŚ, a Burmistrz Krobi wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach