Ocena ryzyka dla powierzchniowego ujęcia wody „Czyżkówko” – modelowanie 3D.


Lokalizacja: rzeka Brda, Bydgoszcz
Zamawiający: Urząd Miasta Bydgoszczy
Zakres prac: Ocena istniejącego stanu jakości wody na podstawie analiz laboratoryjnych, modelowanie zanieczyszczeń w rzece Brdzie przy wykorzystaniu trójwymiarowego modelu przepływu wraz z oceną rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, szybkości wymieszania i bilansu ilościowego, porównanie stanu istniejącego i prognozowanego z dopuszczalnymi normami.