GDDKiA, obwodnica Kłodzka

Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze


Zamawiający:   SAFEGE Oddział w Polsce
Lokalizacja: województwo dolnośląskie
Projekt: „Rozbudowa drogi krajowej nr 36 na odcinku Wąsosz – Załęcze ”
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
Zakres Ansee:

  • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – wykonane
  • Inwentaryzacja przyrodnicza – wykonane
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – wykonane
  • Operat wodnoprawny – w trakcie
  • Operat dendrologiczny – w trakcie