Przebudowa przejścia granicznego w Boboszowie w ciągu drogi krajowej nr 33
Metaplantacja roślin objętych ochroną ścisłą w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa przejścia granicznego w Boboszowie w ciągu drogi krajowej nr 33.
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.
Wielkość inwestycji: 3 km
Zakres prac: wskazanie miejsca przesadzenia i metaplantacja zimowita jesiennego, listery jajowatej, dziewięćsiła bezłodygowego, kukułki szerokolistnej.