Mrzeżyno, decyzja dla ośrodka wypoczynkowego
Mrzeżyno, decyzja dla ośrodka wypoczynkowego

Uzyskanie decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej na budowie apartamentów turystyczno-wypoczynkowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanych w m. Rogowo na działce nr 14 w obrębie Mrzeżyno 3, na obszarze Natura 2000.


Zamawiający:  inwestor prywatny, Adrianna i Artur Domżalscy
Lokalizacja: Rogowo, gm. Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
Wielkość inwestycji: powierzchnia ok 0,5 ha
Zakres prac Ansee: dla potrzeb uzyskania decyzji środowiskowej wykonaliśmy kompleksową usługę konsultingu środowiskowego polegającą na:

  • weryfikacji i ocenie dokumentów sporządzonych przez poprzednich Wykonawców, na podstawie których RDOŚ Szczecin odmówił wydania DŚ;
  • stałe wsparcie merytoryczne i opieka Radcy Prawnego na etapie procedury
  • sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej;
  • ocena wpływu na obszar Natura 2000 Trzebiatowsko- Kołobrzeski Pas Nadmorski
  • złożenie i wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia;
  • negocjacje i korespondencja z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie;
  • konsultacje z Regionalną Radą Ochrony Przyrody;
  • wykonanie Raportu środowiskowego;
  • uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji wydanej przez RDOŚ Szczecin.