GDDKiA, obwodnica Kłodzka

Wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z urządzeniami SRK od km 71,800 do km 107,260 w ramach projektu CEF dla linii E75 obejmujący odcinek Sadowne – Czyżew


Zamawiający: P.U.T. Intercor Sp. z o.o
Lokalizacja: Sadowne – Czyżew, woj. Mazowieckie, Podkarpackie
Projekt: Wykonanie robót budowlanych na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z urządzeniami SRK od km 71,800 do km 107,260 w ramach projektu CEF dla linii E75 obejmujący odcinek Sadowne – Czyżew”
Zakres Ansee: nadzór przyrodniczy nad przebiegiem prac w oparciu o zapisy decyzji środowiskowej i aktualnych aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody. Zapewnienie specjalistów tj.: ornitolog, botanik, chiropterolog, entomolog.