Pozostałe obiekty hydrotechniczne Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW)
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Kontrakt B2-4.2
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wartość inwestycji: 36 mln złotych
Czas realizacji: 25 miesięcy
Zakres prac: sprawowanie nadzoru przyrodniczego w zakresie realizacji warunków Planu Zarządzania Środowiskiem