Pogłębianie i poszerzanie kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) oraz przystosowanie stopnia Rędzin do przepuszczenia wód powodziowych
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego Kontrakt B2-3.2
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wartość inwestycji: 306 mln złotych
Czas realizacji: 25 miesięcy
Zakres prac: sprawowanie nadzoru przyrodniczego w zakresie realizacji warunków Planu Zarządzania Środowiskiem