Modernizacja i udrażnianie kanału Powodziowego i Starej Odry od dolnego stanowiska jazu Psie Pole do mostów kolejowych Poznańskich Kontrakt B2-3.1
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wartość inwestycji: 280 mln złotych
Czas realizacji: 25 miesięcy
Zakres prac: sprawowanie nadzoru przyrodniczego w zakresie realizacji warunków Planu Zarządzania Środowiskiem