Modernizacja istniejącej stacji 110/15 kV „Radomsko”, celem umożliwienia przyłączenia Farmy Wiatrowej Ładzice o mocy 30 MWZamawiający: Infusion Polska Sp. z o.o.
Wielkość inwestycji: GPZ przyłączenie Farmy Wiatrowej Ładzice o mocy 30 MW
Zakres prac: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach