Farma Wiatrowa w gminie Iłża migotanie cienia

Porealizacyjna analiza migotania cienia dla istniejącej Farmy Wiatrowej w gm. Iłża


Zleceniodawca: EDP Renewables Polska Sp.z o.o.
Lokalizacja: gm. Iłża, woj. warmińsko-mazurskie
Wielkość inwestycji: 27 turbin wiatrowych o łącznej mocy 54 MW
Zakres prac Ansee: obliczenie długości trwania efektu migotania cienia wirników na najbliższej zabudowie, analizę wykonano przy założeniu astronomicznie maksymalnego możliwego czasu trwania zacienienia” (tzw. „worst case”),  a także dla wariantu „real case”, gdzie wartości skorelowano z dostępnymi danymi meteorologicznymi (usłonecznienie, prędkość i kierunek wiatru).