Opracowanie przyrodnicze dla projektowanych wałów przeciwpowodziowych rzeki Bystrzycy w Marszowicach
Zleceniodawca: ELJOT BLM Jarosz
Lokalizacja: gm. Wrocław
Wielkość inwestycji: 2 km
Zakres prac ansee: inwentaryzacja przyrodnicza chronionych gatunków roślin i zwierząt, inwentaryzacja siedlisk przyrodniczych, ocena stanu siedlisk, ocena proponowanych wariantów, wskazanie najbardziej korzystnego rozwiązania dla środowiska.