turbina wiatrowa

Sporządzenie uzupełnień do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia dla Farmy Wiatrowej Baszyny


Zleceniodawca: JMM Sp. z o.o.
Lokalizacja: gm. Krotoszyn, woj. wielkopolskie
Wielkość inwestycji: 1 turbina o mocy 2,5 MW
Zakres prac Ansee: Udzielono wyjaśnień do uwag i pytań  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska;
wykonano analizę wpływu pola elektromagnetycznego na ludzi, przeanalizowano wpływ inwestycji na ptaki i nietoperze, a także na obszar chronionego krajobrazu „Dąbrowy Krotoszyńskie Baszków- Rochy”, ocenie poddano wpływ inwestycji na klimat i wpływ klimatu na inwestycję;
Na podstawie wykonanych analiz inwestycja uzyskała decyzję środowiskową.