raport środowiskwy fotowoltaika

Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji budowy farmy fotowoltaicznej „Mierzęcin”


Zamawiający: Avallon Sp. z o.o. dla Pałac Mierzęcin NOVOL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Lokalizacja inwestycji: Mierzęcin, gm. Dobiegniew, woj. lubuskie
Wielość inwestycji: 1MW
Zakres prac Ansee: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Raport środowiskowy, odpowiedzi na pytania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, inwentaryzacja przyrodnicza, analiza zgodności z zapisami ochrony dla Obszaru Chronionego Krajobrazu „Puszcza Drawska”.