Eksploatacja kopalni złoża naturalnego Mietków.
Wykonanie rocznego monitoringu ornitologicznego i realizacja postanowień decyzji środowiskowej w zakresie ochrony gatunkowej i siedlisk na obszarze Natura 2000.
Zamawiający: Eurovia Kruszywa S.A.
Wielkość inwestycji: 929 ha
Czas realizacji: 2012 r.
Zakres prac: roczny monitoring ptaków oraz postępów prac wykonawczych określonych w decyzji środowiskowej z 2011 r., monitoring ptaków przelotnych, monitoring ptaków lęgowych, zasiedlenie wysp przez mewy, rybitwy i sieweczki.