tokujący głuszec

Prowadzenie nadzoru przyrodniczego nad realizacją działań ochronnych w celu poprawy warunków bytowania głuszca w Nadleśnictwie Ruszów w ramach kompensacji dla budowy autostrady A4 Zgorzelec – Krzyżowa.


Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu
Lokalizacja:
woj. dolnośląskie, Nadleśnictwo Ruszów, obszar Natura 2000 Bory Dolnośląskie
Wielkość inwestycji:
ok 60 ha
Czas realizacji:
2013 | 2014
Zakres prac Ansee:
nadzór podczas usuwania inwazyjnych gatunków obcych neofitów (czeremchy amerykańskiej i tawuły kutnerowatej) w ośmiu oddziałach leśnych na łącznej powierzchni 5,35 ha oraz wykonaniu czyszczenia wczesnego i późnego w 19 oddziałach na łącznej pow. 54,37 ha. Nadzór przyrodniczy miał na celu zapewnienie prawidłowego wykonania powyższych działań ochronnych, zgodnie z ustaloną metodyką oraz ograniczenie ewentualnych negatywnych oddziaływań tych prac na środowisko.