Paweł Stec

Spec. ds. ochrony środowiska

+48 501 046 170
pawel.stec@ansee.pl

Absolwent Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), na kierunku Ochrona Środowiska. Dotychczasowa droga zawodowa, przed Ansee, była związana głównie z pracą w jednostkach samorządu terytorialnego powiatu i gminy w zakresie spraw związanych z ochroną środowiska oraz zarządzania służbami gminnymi. Ocena oddziaływania na środowisko stanowiła od zawsze główne jego zainteresowanie. Wiedza oraz doświadczenie w administracji, umiejętność posługiwania się przepisami prawa i orientacja w zakresie właściwości organów administracji publicznej pozwoliła na wypracowanie własnej aktywności, poza pracą etatową, w zakresie doradztwa podmiotom planującym inwestycje oraz wykonywania różnego rodzaju opracowań związanych z oceną oddziaływania na środowisko Do Ansee Consulting trafił niedawno i to była właściwa decyzja zawodowa. Wolne chwile lubi spędzać aktywnie, przemierzając z rodziną, głównie szlaki Kotliny Kłodzkiej.