Budowa drogi rowerowej we Wrocławiu. Nadzór dendrologiczny.


Zamawiający: RADPOL Sp. z.o.o
Lokalizacja: woj. dolnośląskie
Wielkość inwestycji: 0,3 km
Projekt: 'Budowa drogi rowerowej na odcinku od ul. Spiskiej do ul. Borowskiej oraz rozbudowa ciągu pieszo- rowerowego we Wrocławiu
Zakres prac Ansee: nadzór dendrologiczny

  • wizyta na budowie
  • przeszkolenie pracowników budowy w zakresie ochrony drzew
  • kontrola oraz nadzór nad prowadzoną wycinką drzew, nasadzeniami nowej zieleni miejskiej
  • kontrola działań w związku z ochroną drzew
  • kontrola zabezpieczenia drzew
  • współpraca z przedstawicielami Urzędów