Modernizacja linii kolejowej Warszawa

Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)


Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Lokalizacja: woj. Mazowieckie.
Projekt: Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie migracji zwierząt dla projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A – odcinek Warszawa Zachodnia – Miedniewice (Skierniewice)”.
Zakres Ansee: Wykonanie rocznego monitoringu migracji i śmiertelności zwierząt na linii kolejowej wraz oceną funkcjonalności istniejących przejść dla zwierząt i zastosowanych urządzeń odstraszających.