Michał Jaśkiewicz Ansee Consulting

Michał Jaśkiewicz

Poznaj naszego CEO i założyciela

„Sporadycznie mierzymy koszty utraty bioróżnorodności, choć jej skutki często odczuwamy.
Mam nadzieję, że ochrona przyrody wymknie się spoza obszarów chronionych i każdy z nas będzie się przyczyniał do jej propagowania w swoim otoczeniu, również w miastach. Zmiany klimatu, ubożenie zasobów wodnych to problemy, które mogą być łagodzone poprzez zwiększanie powierzchni zielonych.”

Z wykształcenia jest specjalistą ds. ochrony środowiska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdobył także tytuł Master of Health Sciences, Forest Ecology na Uniwersytecie w Umea w Szwecji. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ukończył studia inżynierskie na kierunku Gospodarka Przestrzenna, by móc łączyć wiedzę środowiskowo-przyrodniczą z wiedzą techniczną, i zrozumieć problemy projektantów i wykonawców. Ukończył również studia menadżerskie na Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i kompendium MBA I i II.
Od 1997 zajmuje się ornitologią i światem przyrody, a w 2002 podjął w tej dziedzinie pierwsze prace komercyjne i naukowe. Stąd pomysł na biznes.
Dodatkowe interdyscyplinarne umiejętności – badania izotopów z piór ptasich, techniki GIS, pozwoliły na rozwój firmy i stały wzrost jakości usług. Potrafi łączyć i inspirować ludzi, co owocuje bogatym portfolio Ansee.

Przez 14 lat pracy w branży poszerzył swoje doświadczenie i umiejętności eksperta ds. ocen oddziaływania na środowisko, zarządzania ryzykiem środowiskowym. Kooperacja z jednostkami naukowymi zaowocowała publikacjami w zakresie wytycznych krajowych.

Dokonania i styl pracy Michała nie został bez echa. W 2011 otrzymał nagrodę gospodarczą Gryf Dolnośląski, a w 2012 Business Centre Club zaprosił go do swojego grona, jako zaufanego przedsiębiorcę i eksperta ochrony środowiska. W 2016 roku dołączył do Zespołu Roboczego ds. jakości powietrza przy Instytucie Rozwoju Terytorialnego.

Michał po prostu realizuje swój cel: Realizacja inwestycji w zgodzie z przyrodą i środowiskiem życia człowieka.

W kręgu jego zainteresowań znajdują się nowe technologie związane z magazynowaniem energii, redukcją hałasu i minimalizacją wykorzystania środowiska naturalnego.

Mąż Dominiki. Tata Franka i Anielki, w których od najmłodszych lat rozbudza ciekawość i chęć poznawanie świata.