Metody teledetekcji satelitarnej w monitoringu stanu środowiska

Metody teledetekcji satelitarnej w monitoringu stanu środowiska

Teledetekcja czyli obszar nauki zajmujący się prowadzeniem badań zdalnie przy wykorzystaniu specjalistycznych sensorów z każdym rokiem zyskuje na popularności.

Dzięki metodom teledetekcyjnym możemy sprawdzić m.in. zmiany pokrycia terenu, zbadać kondycje roślin na dużych obszarach lub nawet monitorować zasięg klęsk żywiołowych takich jak susza i powodzie. Metody teledetekcyjne ponadto efektywnie redukują koszty i ograniczają czas badań. Wszystkie te analizy możemy przeprowadzić praktycznie nie wychodząc z biura przy relatywnie niskich kosztach dla wielkopowierzchniowych obszarów.

Wraz z rozpoczęciem misji Sentinel, jakość dostarczanych danych satelitarnych stała się wystarczająca aby móc je wykorzystywać w celach analizy teledetekcyjnej obszarów pod względem środowiskowym. Na podstawie takich danych specjaliści są w stanie określić wiele czynników niezbędnych do eksperckiej oceny stanu środowiska.

Analiza pokrycia terenu jest niezastąpiona w skutecznym planowaniu inwentaryzacji przyrodniczych. Pozwala nam ona sklasyfikować obszary ze względu na niskie oraz wysokie walory przyrodnicze, co jest bardzo dobrą podstawą do planowania prac w terenie. Dzięki takiemu zabiegowi czas potrzebny na inwentaryzację może zostać znacząco skrócony a efektywność inwentaryzacji dodatkowo zwiększona. Innym przykładem zastosowania teledetekcji satelitarnej w ochronie środowiska jest analiza kondycji roślin wskutek, której możemy wstępnie oszacować wpływ inwestycji na otaczające tereny zielone.

Chcesz porozmawiać
o tym temacie?

Chętnie doradzimy
na bezpłatnej konsultacji

Małgorzata Maliszewska

Business Developmnent and Sustainability Manager

Możliwości wykorzystania teledetekcji z dnia na dzień stają się coraz większe w związku z  powstaniem nowych algorytmów do wykrywania i klasyfikacji procesów i zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym jak i w zurbanizowanym otoczeniu. Zasięg wykorzystania takiej metody wzrasta także z uwagi na poprawę dokładności zdjęć satelitarnych dla przykładu satelita Landsat 7  z 1999 r. ma rozdzielczość w świetle widzialnym 30 m, co oznacza że jeden piksel na zdjęciu to w rzeczywistości kwadrat o boku 30 m. Dla porównania wystrzelony w 2015 r.  Sentinel 2 generuje już obraz w identycznym paśmie w rozdzielczości 10 m! Należy pamiętać, że im większa dokładność zdjęcia tym więcej przydatnych informacji jesteśmy
w stanie z niego pozyskać. Przykładem niech będzie powyższa mapa przedstawiająca kondycję roślin w okolicach Ząbkowic Śląskich.

W naszej firmie wykorzystujemy najnowsze metody teledetekcyjne w celu optymalizacji naszej pracy jak i poszerzenia oferowanych usług.

Wykorzystujemy zdjęcia satelitarne w planowaniu i wykonywaniu analiz środowiskowych dla wszelkiego typu inwestycji. Wdrażamy także analizę satelitarną w monitoringu poinwestycyjnym w celu stałej kontroli  wpływu inwestycji na środowisko.

Dzięki takim działaniom jesteśmy doskonałym partnerem we wszelkich aspektach dotyczących środowiska naturalnego.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia