Linia Kolejowa nr 94 Kraków-Oświęcim. Nadzór środowiskowy

Sprawowanie nadzoru środowiskowego nad realizacją zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie infrastruktury kolejowej w ramach zadania: Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów – Oświęcim.


Zleceniodawca: Track Tec Construction Sp. z o.o.
Lokalizacja: woj. małopolskie
Wielkość inwestycji: kilometraż 36,420-44,585, ok 8 km
Zakres prac Ansee: Zakres nadzoru obejmował wizyty terenowe na modernizowanym odcinku wykonywane przez specjalistę ds. ochrony środowiska, który sporządzał szczegółowe notatki o stanie gospodarowanymi odpadami na placu budowy. Kontrolowane było zaplecze budowy, gdzie znajduje się biuro budowy, miejsce składowania materiałów, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego. Podczas pełnionego nadzoru kierowano się w szczególności wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 25/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1”.