Linia kolejowa nr 143, Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko

Linia kolejowa nr 143, Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko


Zamawiający: Systra SA
Lokalizacja: Województwo: dolnośląskie, powiat: oleśnicki i m. Wrocław
Zakres: Wykonanie kompletnej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska dla projektu: „Prace na linii kolejowej 143 na odcinku Kluczbork-Oleśnica-Wrocław Mikołajów”.
• Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko
• Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej
• Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż linii kolejowej
• Koncepcja usuwania drzew i krzewów wraz z projektem niezbędnych nasadzeń
• Analiza akustyczna
• Pełnienie nadzoru autorskiego