Linia kolejowa nr 143, Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko

Linia kolejowa nr 143, Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko


Zamawiający: Systra SA
Lokalizacja: Województwo: dolnośląskie, powiat: oleśnicki i m. Wrocław
Zakres: Wykonanie kompletnej dokumentacji z zakresu ochrony środowiska dla projektu: „Prace na linii kolejowej 143 na odcinku Kluczbork-Oleśnica-Wrocław Mikołajów”.
• Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko
• Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej
• Inwentaryzacja dendrologiczna wzdłuż linii kolejowej
• Koncepcja usuwania drzew i krzewów wraz z projektem niezbędnych nasadzeń
• Analiza akustyczna
• Pełnienie nadzoru autorskiego

Skonsultuj z nami Twoją inwestycję lub sytuację biznesową.

Nasze usługi środowiskowe i ekspertyzy przyrodnicze związane z projektowaniem, budową i eksploatacją inwestycji obejmują cały proces życia projektu: planowanie, projektowanie, realizację i funkcjonowanie inwestycji.

W ramach bezpłatnej konsultacji postaramy się zrozumieć Twoją sytuację i zarekomendować kierunek działań. Bezpłatnie ustalisz z nami obecną sytuację i kroki do podjęcia.

Wspieramy odpowiedzialne organizacje i ich zespoły w takich firmach jak:

Skontaktuj się z nami

Nasz zespół w ramach bezpłatnej konsultacji postara się zrozumieć Twoja sytuację i zarekomendować kierunek działań.

Bezpłatnie ustalisz kroki do podjęcia