KIP farmy wiatrowej

W kwietniu 2013 r. działając jako pełnomocnik Inwestora firma ansee consulting przygotowała wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięciadla projektowanej farmy wiatrowej o łącznej mocy do 41,6 MW w województwie dolnośląskim.